Kaj je bioenergija?

Bioenergija je osnova, ki daje življenjsko energijo

B I O E N E R G I J A  je življenjska osnova, ki daje vsem živim bitjem – ljudem, živalim, rastlinam – življenjsko energijo za življenje, življenjske procese in njihovo delovanja – od mišljenja, čutenja, gibanja ter številnih drugih procesov. Brez nje ni življenja. Dokler jo imamo v sebi dovolj, prosto kroži in je uravnotežena, smo živi in zdravi. Ko jo imamo premalo, če ne teče prosto ali ni v ravnovesju, zbolimo. Ko umremo, smo brez bioenergije.

Energija v starogrščini pomeni dejavnost in delovanje. Razumemo jo kot sposobnost fizikalnega sistema, da opravi delo na drugih fizikalnih sistemih. Poznamo kinetično, potencialno, sončno, kemijsko, gravitacijsko, magnetno, elektromagnetno in številne druge oblike energij. Energije pogosto ne vidimo, zelo dobro pa zaznavamo in poznamo njene učinke, kot na primer elektromagnetni valovi, ki jih ne zaznavamo, a jih s tehnično predelavo zaznavamo na radiu in TV sprejemniku v obliki glasov in slike.

Vsi objekti, torej tudi človeško telo, imajo okoli sebe energijsko polje, kar sta v zgodnjem 19. stoletju odkrila že Faraday in Maxwell. Energija je torej sestavni del človeškega telesa in mi s temi energijami živimo, ne glede na to, ali se jih zavedamo ali ne. Energijsko polje okrog človeka imenujemo biopolje ali avra.

Bioenergija je torej osnovna substanca vseh živih bitij (ljudi, živali in rastlin), ki omogoča življenje in daje moč za življenje in delovanje.

Bioenergija je informirana energija s številnimi delovanji in sposobnostmi, ki so potrebne za dobro počutje, trdno zdravje, normalno delovanje uma, duše in telesa. Ko smo v teh stanjih – torej ko se počutimo dobro – bioenergije ne zaznavamo. Pomanjkanje bioenergije pa se pozna s simptomi oz. znaki bolezni ter različnimi obolenji, bolečinami in slabim počutjem. Simptomi in bolezni vedno udarijo tam, kjer je telo v najslabšem stanju oz. kjer je trenutno najšibkejši člen verige. Pri nekaterih na srcu, pri drugih na prebavilih, pri tretjih na dihalih, pri četrtih s presnovnimi ali rakastimi obolenji.

Med energije, ki nas povezujejo z vesoljem, sodi tudi življenjska energija, ki je na zahodu dobila naziv bioenergija in pomeni isto, kot chi (kitjasko) in prana (indijsko).

Bioenergije ne moremo dokazati, zato pa lahko toliko bolj učinkovito dokažemo njene učinke na telo in um. Pomanjkanje bioenergije v telesu ali delih telesa se kaže z boleznijo in obratno. Dovajanje bioenergije v telo, deblokada pretoka, se kažeta kot izboljšanje zdravja in izginotje bolezni.

ZAKAJ PRIDE DO POMANJKANJA BIOENERGIJE?
Odgovor na to vprašanje ni enostaven, saj je bioenergija, kot smo že večkrat zapisali, povsod okoli nas, v nas in v vesolju. Če je bioenergija resonančna frekvenca z 8Hz, potem je premalo bioenergije v nas posledica več razlogov, v svoji knjigi ugotavlja prof. dr. Radovan Starc:

  • Energija ni uravnoteženo porazdeljena po vsem telesu ali pa je pretok bioenergije po telesu moten zaradi drugih dejavnikov, kot so predvsem psihični, čustveni ali stresni.
  • Nismo ali smo premalo izpostavljeni tej frekvenci
  • Od te frekvence smo izolirani, npr. zaradi neustreznih bivalnih prostorov
  • Preveč časa se zadržujemo na območju motenih frekvenc (tehnični aparati in omrežja)

Vsebina je povzeta po knjigi prof. dr. Radovan Starc, Zdravljenje z bioenergijo po metodi Zdenka Domančića, Poskus razlage, vodnik skozi metodo Zdenka Domačića, Lj 2012