Kaj je bioterapija?

Bioterapija = zdravljenje z bioenergijo

B I O T E R A P I J A  je skovanka, ki pomeni zdravljenje z bioenergijo. Sodi v koncept energetske medicine, podobno, kot tradicionalna kitajska medicina. Temelji na energetskem konceptu delovanja vesolja, zavesti, uma, telesa in medicine. Temelji na energetski fiziologiji in anatomiji, ki vljučuje avro, čakre in meridiane, in ne na fiziologiji in anatomiji, ki se jih učijo študenti na medicinskih fakultetah. Zdravljenje z življenjsko energijo je ena izmed najstarejših metod zdravljenja, nekoč spoštovane po celem svetu. Klasična kitajska medicina in starodavna indijska medicina človeka opazujeta kot energetski stik med nebom in zemljo. V vseh živih bitjih po posebnih poteh (meridijani, nadiji) teče življenjska energija, disharmonija (bolezen) pa nastane kot posledica ovire v njenem prostem pretoku. Tisto, kar danes imenujemo naravna medicina, je tisočletja bil edini način zdravljenja.

Vse v vesolju je energija. To dejstvo s pridom uporabljajo tudi bioenergetiki, ki življenjsko energijo ali t.i. bioenergijo znajo uporabljati in posredovati tako, da ponovno vzpostavijo aktivno delovanje imunskega sistema in samo-ozdravitvene sposobnosti telesa in posameznih organov.

Zdravljenje z bioterapijo temelji na 5.000 let starem kitajskem konceptu energije chi. Za Kitajce, Japonce in Indijce je namreč razmišljanje o povezanosti človeka z vesoljem, duhovnostjo in življenjsko energijo že mnoga tisočletja pratično življenjski slog in ne misticizem ali okultizem ozke skupine izbrancev. Vse, kar povezuje človeka z vesoljem, lahko najdete v številnih starodavnih in sodobnih zapisih o bogu, duši, zavesti in energiji.

Za zdravje vseh živih bitij na Zemlji je pomembna energija iz Schumannove votline. Schumannova votlina je prostor v vesolju, ki se nahaja med površino Zemlje in spodnjo plastjo ionosfere. Elektromagnetni valovi v Schumannovi votlini nihajo s približno 8 Hz, resonančna frekvenca zemeljskih elektromagnetnih valov pa je prav tako okoli 8Hz. Tudi nihanje možanskih valov bioterapevta, medtem ko v sproščenem, hkrati pa visoko budnem stanju izvaja terapije, je 8 Hz.
Kdor vstopi v področje te frekvence, ki je tudi sicer značilna za vsa živa bitja v mirovanju, in se z njo sinhronizira, je izpostavljen njenim ugodnim ali tudi zdravilnim učinkom.

 
Te frekvence se verjetno prek možganov, živčnega sistema in drugih struktur (kri, celice, tetive …) prenesejo na telo in povzročijo koherenco in sinhronizirano delovanje atomov.

Zdenko Domančić je s svojo ekipo terapevtov s pomočjo posredovanja bioneregije doslej obdelal in zdravil že okoli 1,5 milijona bolnih ljudi po vsem svetu. Tudi zdravniki uradne medicine, ki verjamejo v povezanost bioneregije z življenjem in zdravjem oziroma v povezanost pomanjkanja bioenergije v telesu in delih telesa s simptomi in boleznimi, mu priznavajo neizpodbitne uspehe, ki pa jih, nenazadnje, razlaga in utemeljuje tudi vse številnejša znanstvena literatura.

Iz tega sledi, da je pettisočletno prepričanje Kitajcev in tradicionalne kitajske medicine o pomenu življenske energije chi še kako utemeljeno, prav tako njen pomen za zdravje in dobro počutje človeka!

Vsebina je povzeta po knjigi prof. dr. Radovan Starc, Zdravljenje z bioenergijo po metodi Zdenka Domančića, Poskus razlage, vodnik skozi metodo Zdenka Domačića, Lj 2012