Namen in vizija centra

Ustanovitelja centra za napredno bioterapijo Tanja Bedina Frece in Boštjan Vabšek prek svojega dela širita zavedanje o vseh prednostih zdravljenja z bioterapijo, ki je izjemno učinkovita komplementarna metoda uradni medicini in drugim oblikam zdravljenja.

Uveljavljena slovenska bioterapevta želita z dejavnostjo centra izboljšati kakovost življenja svojih uporabnikov in tako vračati svoj prispevek h skupnosti, v kateri delujeta. Njuna vizija je usmerjena v celovito obravnavo ljudi z zdravstvenimi težavami in v celovit razvoj človeka, ki poleg telesnega oz. fizičnega počutja obsega tudi njegovo čustveno, miselno in duhovno dobrobit.

Tanja in Boštjan pri svojem delu zasledujeta najvišje standarde na področju zdravljenja z bioenergijo. V svoje delo nenehno vgrajujeta izsledke najnovejših raziskav s področja bioenergetskega potenciala človeka in živih bitij kot naravnega fenomena, čigar razumevanje bistveno izboljšuje kakovost življenja človeka in družbe na vseh nivojih.