Pogosta vprašanja

Kaj je bioenergija?

Bioenergija je življenjska osnova, ki daje vsem živim bitjem – ljudem, živalim, rastlinam – življenjsko energijo za življenje, življenjske procese in njihovo delovanja – od mišljenja, čutenja, gibanja ter številnih drugih procesov. Brez nje ni življenja. Dokler jo imamo v sebi dovolj, prosto kroži in je uravnotežena, smo živi in zdravi. Ko jo imamo premalo, če ne teče prosto ali ni v ravnovesju, zbolimo. Ko umremo, smo brez bioenergije.

Bios v starogrščini pomeni življenje, energija pa v starogrščini pomeni dejavnost in delovanje.   Razumemo jo kot sposobnost fizikalnega sistema, da opravi delo na drugih fizikalnih sistemih. Poznamo kinetično, potencialno, sončno, kemijsko, gravitacijsko, magnetno, elektromagnetno in številne druge oblike energij. Energije pogosto ne vidimo, zelo dobro pa zaznavamo in poznamo njene učinke, kot na primer elektromagnetni valovi, ki jih ne zaznavamo, a jih s tehnično predelavo zaznavamo na radiu in TV sprejemniku v obliki glasov in slike.

Bioenergija je poznana tudi pod drugimi imeni kot npr. Bioplazma, chi, qi, prana, univerzalna energija, življenska energija……

Kako deluje bioterapija?

Bioterapija ali umetnost zdravljenja z bioenergetskim potencialom je samo eden od možnih načinov uporabe znanja o življenski energiji in temelji na »manipulaciji« energetskega telesa obolele osebe.

Bioenergija se na bolnika prenaša po principu gradienta – z mesta višje na mesta z nižjimi koncentracijami energije skozi obdelavo energetskega telesa obolele osebe. Kako? To sodi v umetnost zdravljenja z bioenergetskim potencialom, ki ga je razvil Zdenko Domančič, a kot navaja prof. dr. Starc, se močni, okrepljeni valovi alfa prenašajo prek živcev in živčnih ovojnic centralnega, nevrovegetativnega in perifernega živčevja, prek krvi, vode, beljakovin, tetiv in drugih struktur.

Vsi ti procesi manipulacije se dogajajo avtomatsko po principu resonance in balansiranju sil, kar je čisto naravni pojav ki se odvija konstantno, samo da se tega v glavnem niti ne zavedamo.

Bioterapija je uporaba naravnih energetskih procesov in zakonov za prebuditev oz. regeneracijo človekovega obrambnega sistema-imunskega sistema ki je zaradi neharmoničnega življenja oslabel ali pa je v celoti nehal delovati.

Kako poteka proces zdravljenja?

Zdravljenje z bioenergijo po Zdenku Domačiću izvaja njen utemeljitelj, skupaj z izšolanimi in v praksi preizkušenimi učenci. Licenciranih bioterapevtov po metodi Zdenka Domančića je trenutno okoli 80.

Bioterapija poteka po natančno določenih pravilih z uporabo sedmih tehnik, ki jih bioterapevti izvajajo glede na posameznikovo stanje oziroma bolezen in ki jih je razvil Zdenko Domančič v svojo originalno metodo.

Prenos in uravnoteženje energije med bioterapevtom in bolnikom teče na podzavestni ravni – saj je bioenergija inteligentna in informirana ter natanko ve, kam mora iti in kaj mora narediti.

Bioterapevt intervenira na podzavestni ravni. Bolnik se mora spremeniti v podzavesti, kjer se sicer spremembe dogajajo najtežje. Hkrati pa je podzavest najbolj dojemljiva za dogodke in sprejemanje energije, ko so možganski valovi blizu valov alfa.

Sproščeno in na videz šaljivo vzdušje si bolniki včasih napačno razlagajo, kot da se jim bioterapevt ni posvetil zadosti dolgo, zadosti resno in ali zadosti ciljano. Resnica je ravno obratna.

S svojim pristopom želi Zdenko Domančić in vsi njegovi učenci bolnika sprostiti, da podzavestno sprejme energijo. S poučnimi in duhovitimi komentarji bolnikom dvigujejo moralo, krepijo njihovo samozavest, pokončno držo in pozitivni odnos do življenja.

Zdravljenje po metodi Zdenka Domančića poteka bistveno drugače, kot smo lahko videvali v nekaterih dokumentarnih filmih, kjer so bioterapevti pogosto predstavljeni kot zelo zaskrbljeni, napeti, osredotočeni in izčrpani, kot da vlečejo energijo iz sebe.

Resnica je povsem drugačna. Bioterapevt po metodi Zdenka Domančića posreduje bioenergijo iz okolice (vesolja) in je ne črpa iz sebe.

Zdravljenje je odnos v katerem se aktivno usklajujeta bolnik in bioterapevt.

Kaj je energetsko telo?

Naše telo je energija in kot tako seva različna sevanja ter hkrati tudi prejema različna sevanja iz okolice.

Vsaka naša fizična in psihična aktivnost zahteva določen energetski potencial in preusmerjanje energije fizičnim ali psihičnim sredstvom. Kroženje krvi, tekočin, plinov in elektriciteta v našem telesu je tudi energetski proces. Samo bivanje oz. samo življenje je energetske narave.

Energetsko telo je kvantno polje živega organizma – energijsko-informacijska matrica.

Kaj je aura oziroma bio-polje?

Vsi objekti, torej tudi človeško telo, imajo okoli sebe energijsko polje, kar sta v zgodnjem 19. stoletju odkrila že Faraday in Maxwell. Energija je torej sestavni del človeškega telesa in mi s temi energijami živimo, ne glede na to, ali se jih zavedamo ali ne. Energijsko polje okrog človeka imenujemo biopolje ali avra.

Kaj je bolezen?

Pomanjkanje bioenergije v telesu ali delih telesa se kaže z boleznijo in obratno.

Pomanjkanje bioenergije pa se pozna s simptomi oz. znaki bolezni ter različnimi obolenji, bolečinami in slabim počutjem. Simptomi in bolezni vedno udarijo tam, kjer je telo v najslabšem stanju oz. kjer je trenutno najšibkejši člen verige. Pri nekaterih na srcu, pri drugih na prebavilih, pri tretjih na dihalih, pri četrtih s presnovnimi ali rakastimi obolenji.

Bolezen se po bioenergetskem konceptu najprej pokaže na avri, šele nato na teelsu v obliki simptomov in bolezni, kot jih pozna uradna medicina.

V vsakem primeru pa mora bolezen v bolniku sprožiti alarm, da je čas za korenite spremembe v življenju, če ne želi, da se bolezen v tej ali drugi obliki ponovi. Toda ni sprememb brez predhodne analize. »Vse se prične v glavi« je ljudski izrek in velika življenska modrost. Ugotovili smo že, da je misel energija. Toda misel tudi določa življenski slog, način prehranjevanja, okolje, izbor študija, poklica, partnerja, izbiro družbe, navad in razvad in seveda tudi avro. Redke so bolezni, ki nastopijo z vedrega neba in navidezno slučajno, kot so to prometne nesreče.  In še pri »slučajnih« prometnih nesrečah ne gre za naklučje, temveč za zaporedje človekovih napak, napačnih presoj, nepravilnih in napačnih odločitev.

Zakaj zbolimo?

Pomanjkanje življenjske energije ali bioenergije vodi v bolezen. Po tej logiki je bolezen posledica pomanjkanje energije ali posledica neustrezne porazdelitve energije po telesu ali delih telesa. Na pomanjkanje bioenergije ali njen oviran pretok po telesu lahko vplivamo sami s svojim življenjskim slogom, načinom razmišljanja, z umom in čustvi.

Zato smo ljudje s svojim načinom čustovanja, razmišljanja, stališči in prepričanji, sami odgovorni za svoje zdravje. Nanj lahko vplivamo s svojim duhovnim pristopom. Če smo polni mržnje, nezadovoljstva, zavisti, obsodb in kritik, veliko lažje in hitreje obolimo. Če pa gojimo dobrodušnost, ljubezen, hvaležnost in solidarnost oz. razmišljamo pozitivno, pa se lahko zdravimo sami.

Ali je bioterapija priznana metoda zdravljenja v sodobnem svetu?

Da, bioenergetska oz. energetska terapija je razširjena širom sveta, poznamo jo tudi pod imeni vibracijska oz. energetska medicina. Bioenergetska praksa je najstarejši način zdravljenja in je poznana v vseh kulturah pod različnimi imeni. Topli ljudski dotik je zdravilen.

Zakaj se bioterapija izvaja v skupini?

Skupinska terapija pomeni, da bolniki skupaj sedijo v dvorani in opazujejo-spremljajo  terapevta kako se ukvarja z vsakim bolnikom individualno, ko le ta  pride na vrsto. Tovrstna skupinska terapija  ima pred individualno kar nekaj prednosti:

  • V skupini se ustvari pozitivno vzdušje, saj so vsi prišli z enim in istim namenom – pozdraviti se.
  • Bolniki se medsebojno bodrijo, hkrati bodrijo sami sebe, sploh, ko vidijo, da oni sami ali drugi v skupini dosežejo napredek.
  • V skupini se bioenergetski potenciali povečujejo.
  • Dejstvo, da bolniki verjamejo ali ne verjamejo v metodo, ne spremeni učinka zdravljenja.
Ali je lahko bioterapija na kakršen koli način škodljiva?

Ne. Naravni energetski procesi sami po sebi niso škodljivi in nimajo stranskih učinkov.

Ali je diagnostika sestavni del bioterapije?

Ne. Bolniki pridejo na bioterapijo po tem, ko so opravili vse potrebne preglede in so prejeli diagnozo s strani uradne medicine.

Bolniki brez diagnoze morajo najprej obiskati zdravnika – da ne bi zamudili pravočasne diagnostike in zdravljenja uradne medicine.

Kakšni so občutki med terapijo?

Kaj posameznik čuti med samo terapijo, je zelo različno od človeka do človeka. Nekateri ne čutijo nič posebnega oz. nimajo nobenih posebnih občutkov. Pri nekaterih so odzivi zmerni, pri nekaterih pa zelo burni in opazni.

Veliko uporabnikov med bioterapijo intenzivno zazna občutek toplote, mravljince, hlad, pritisk, občutek privlačenja, intenzivnega trenutnega olajšanja, včasih tudi utrujenost, omotičnost ali zaspanost.

Redkeje se pojavijo neobvladljiv jok, smeh, nekontrolirano in intenzivno premikanje okončin, močna vrtoglavica ali celo nezavest.

Pomembno je poudariti, da niti odsotnost niti prisotnost opisanih pojavov nima zveze z uspešnostjo zdravljenja! Zgoraj opisani pojavi nikakor niso kazalnik, da je bioterapija začela ”prijemati”, saj bioterapija deluje, ne glede na opisane simptome.

Kakšne so prirave na bioterapijo?

Bolniku se ni treba posebej pripraviti na 4-dnevno terapijo. Če le zmore, naj doma pusti vse svoje težave, telefonske klice, službo, družinske pripetije, računalnik in druge skrbi, ter se sproščeno posveti zdravljenju.

Obiskovalce terapije prosimo, da v dvorano pridejo vsaj deset minut pred začetkom, da se umirijo in pripravijo na terapijo.

Ali je bioterapija zamenjava za ukrepe uradne medicine?

Zdravljenje z bioenergijo po metodi Zdenka Domančiča ni zamenjava za uradno medicino, temveč dopolnitev zdravljenja. Uradna medicina je zdravljenju z bioenergijo partner in ne konkurenca, kajti le z vrhunsko diagnostiko uradne medicine je mogoče spremljati tudi izboljšanja zdravljenja z bioenergijo. Bolniki, ki se odločijo za zdravljenje z bioenergijo, morajo nadaljevati z nasveti, ki so jih prejeli od zdravnika. Tudi jemanja zdravil ne smejo prekinjati.

Zakaj med terapijo ne križamo rok in nog?

Vsak udeleženec na skupinski terapiji prejema energijo ki se osvobaja oz. pretaka v prostoru kjer potekajo terapije. Kadar nimamo prekrižanih nog ali rok je pretok energij skozi telo večji. Kadar imamo prekrižane noge oz. roke zapiramo energetski tok. V vsakdanjem življenju se nam ni potrebno obremenjevati s tem ali imamo prekrižane noge oz. roke.

Kdaj je možno pričakovati prve objektivne rezultate bioterapije?

To je odvisno od mnogih dejavnikov. Bioenergija sicer prične delovati takoj  po terapiji. Rezultati ki so objektivno merljivi s sredstvi uradne medicine pa se lahko pričakujejo od 15 do 90 dni po terapiji, odvisno od stadija bolezni ki se je tretirala. Včasih se prvih 15 dni po zaključku terapije simptomi bolezni okrepijo ali pa se stanje celo poslabša kar pa pomeni samo močno reakcijo telesa na okrepljen in obnovljen imunski sistem ki nas ponovno spravlja v » red.«

Potrebno je poudariti, da uspeh zdravljenja z bioenergijo ni odvnisen od tega, ali bolnik v terapijo verjame ali ne. Sicer je splošno znano, da je pozitiven odnos bolnika do bolezni v zdravljenju koristen. Pozitivne misli so pozitivna energija, ki spreminja energijo in energija spreminja materijo (telo).

Ali je terapijo možno ponoviti?

Terapijo se lahko ponovi v dogovoru s terapevtom in v skladu z ostalimi terapevtskimi metodami ki se jih bolnik poslužuje,   pri čemer je ključno, da vsak človek skuša sam zase ugotoviti, ali bi mu ustrezalo, da terapijo ponovi prej ali kasneje če je to potrebno. Za večino bolezni ni potrebno ponavljati terapije, pri nekaterih težjih  stanjih pa je potrebno ponavljati terapije.

Ali je bioterapija primerna za rakave bolnike?

V zadnjem času se povečuje število bolnikov z rakastimi boleznimi,  pri čemer je zdravljenje z bioenergijo  v sklopu s klasičnimi oblikami rehabilitacije  učinkovito in uspešno predvsem v zgodnjih fazah (primerna je tudi v kasnejših fazah obolenja vendar bolj kot lajšanje bolečin oz. lajšanje simptomov bolezni ..) . Ker bioenergija krepi imunski sistem, je odlična podpora in reševalna terapija pri bolnikih, ki so prejeli cikel kemoterapije in imajo zato uničen obrambni sistem ter se soočajo s splošnim slabim počutjem in oslabelostjo, driskami, izpadanjem las, slabokrvnostjo in veliko nagnjenostjo k okužbam ali infektom.

Zakaj se bolniki med kemoterapijo ne smejo udeležiti bioterapije?

Zato ker kemoterapija slabi imunski sistem telesa, bioterapija pa imunski sistem vrača v normalno naravno stanje. Bioterapijo je priporočljivo uporabljati med cikli kemoterapije, ker se škodljive posledice kemoterapije nevtralizirajo hkrati pa se dela na primarnem problemu.

Katere bolezni so primerne za zdravljenje z bioterapijo?

Vse bolezni se lahko obravnavajo z enakim uspehom. Pri nekaterih bolnikih bo objektiven uspeh popolna ozdravitev, pri drugih pa samo blaženje simptomov bolezni oz. večja samostojnost bolnika, pri nekaterih je to zaustavitev širjenja bolezni vse je odvisno od večih faktorjev, ki niso povezani direktno z bioterapijo.

Seveda obstajajo tudi izjeme, na terapije NE sprejmemo:

  • urgentni bolniki (sodijo v krog uradne medicine)
  • shizofrenija
  • izvenmaternična nosečnost (sodijo v krog uradne medicine)
  • bolniki brez diagnoze morajo najprej obiskati zdravnika – da ne bi zamudili pravočasne diagnostike in zdravljenja uradne medicine
  • ljudi, ki se s tem načinom zdravljenja ne strinjajo, a jih v to morda potisnejo bližnji
  • odvisniki od alkohola in drog in drugih oblik zasvojenosti.
Kaj je stres in kako vpliva na psihofizično stanje človeka?

Stres je stanje ki je predhodno manifestaciji bolezni na fizičnem planu. Je proizvod neuravnovešenega načina življenja.

Najboljši negativni primer vpliva možganov na zdravje in bolezni telesa ter duše je kronični negativni stres. Njegovi najpogostejši sprožilci so psihološki in psihosocialni stresi, in sicer negativna čustva, strah, stiske, negotovost, napetos, osebno nezadovoljstvo, grožnje ipd. Sodobni znanstveniki ocenujejo, da je 70 do 90 odstotkov vseh obiskov pri splošnem zdravniku in vseh sodobnih bolezni povezanih prav s kronično stresno reakcijo.

Ali mora človek verjeti v obstoj in učinkovitost bioenergije, da je zdravljenje uspešno?

»Stvari, ne vidimo takšne kot so, ampak jih vidimo takšne kot smo sami« – Talmud

Ne, terapija je uspešna tudi če oseba na verjame v obstoj bioenergije. Seveda je lažje delati z osebo ki  je odprta za tovrstna znanja  in tudi s tem pristopom pride na bioterapijo. Vsak posameznik se mora sam odločiti na kakšen način se bo zdravil oz. če se sploh bo zdravil. Bolnik se v prvi vrsti mora zavedati svojega življenja in poti ki ga je pripeljala do točke na kateri je zbolel. Bolezen človek opozori, da je na svoji poti nekje zašel s svoje prave poti.  Pot skozi bolezen je pot skozi krizo, je pa tudi pot ki te popelje nad krizo. Skozi bolezen se transformirajo močne duhovne energije oz. bolezen nas spreminja in obrača k kvalitetnejšemu in polnejšem življenju.

“Bolezen je nekaj naravnega, kar pripada življenju, tako v fizični kot tudi v duhovni obliki. Ampak ne samo, da je bolezen naravna, temveč je človeku tudi potrebna, ker ga kot ogenj očisti od usedlin fizične in duhovne umazanije.” Paracelzus

Kakšna je povezava med duhovnostjo in bioterapijo?

V smislu ko se smatra da je terapevt na višjem duhovnem nivoju kot ostali ljudje povezave ni. Bioterapija je duhovna tako kot vsako drugo ljudsko bivanje in delovanje. Zato lahko vsak od nas v vsakem trenutku deluje pozitivno in s polno mero pozornosti.

Ali je bioterapija primerna za otroke?

Terapija je primerna za vse otroke, nad enim letom starosti. Vsaka mladoletna oseba, naj pride na terapijo v spremstvu staršev oz. skrbnikov.

Ali se lahko bioterapije udeležite zgolj samo kot opazovalec?

Seveda.

Kako si vzporedno z bioterapijo lahko še sami pomagamo?

Razmišljati moramo v smeri, da ko nastopi bolezen  je čas za korenite spremembe v življenju. Toda ni sprememb brez predhodne analize. »Vse se prične v glavi« je ljudski izrek in velika življenska modrost. Ugotovili smo že, da je misel energija. Toda misel tudi določa življenski slog, način prehranjevanja, okolje, izbor študija, poklica, partnerja, izbiro družbe, navad in razvad in seveda tudi avro.

Misli so energija. Ko spremenimo misli, smo pričeli spreminjati sebe in okolico.

Zato, če smo zadovoljni z malim, bomo imeli vsak dan razlog za zadovljstvo in srečo. V takšnem razmišljanju leži ključ do zdravja.

Kakšna so pričakovanja bolnikov ob prvem obisku?

Pričakovanja bolnikov so včasih prevelika. To je v naravi človeka, da se na koncu, ko vse odpove, ko se uradna medicina izčrpa in dvigne roke, zateče še v čarovništvo in misticizem. Bioenergetiki so zadnje upanje. Čeravno bioterapija dostikrat pomaga, ne sodi v področje misticizma in čarovništva. Od tod izhajajo mnoga razočaranja.

Zagotovo bi bili rezultati zdravljenja vseh bolezni boljši, če bi z zdravljenjem z bioenergijo pričeli zgodaj ali čimprej in ne šele v terminalnih stadijih bolezni.

Kakšen je način plačevanja za bioenergetske terapije?

Če bioterapevt deluje v najetem prostoru, mu najprej plačate prijavnino (kot prispevek za kritje stroškov), ki v Centru za napredno bioterapijo znaša 36 €.

Po končani terapiji se bioterapevtu po svojih zmožnostih in presoji zahvalite s prostovoljnim anonimnim prispevkom v zaprti kuverti. Tisto, kar daste iz roke, naj pride pride iz srca.