Vrste terapij

Skupinska terapija

Zdenko Domančić v svojih centrih uporablja skupinsko terapijo. Več deset bolnikov sedi v veliki dvorani in spremlja zdravljenje, ki ga terapevt skupaj s sodelavci izvaja na sredini dvorane za vsakega udeleženca, ko pride na vrsto.

Bioterapevt po svojem občutku ali zaznavanju določi vrstni red bolnikov. Tako se lahko zgodi, da nekdo v dvorano pride med prvimi, obravnavan pa bo med zadnjimi. Pri tem včasih pride do slabe volje ali nezadovoljstva, vendar je ritem skupine oz. delo terapevtov spontano in intuitivno, zato svetujemo, da slabo voljo zaradi morebitnega čakanja pustite pred vrati dvorane.

Skupinska terapija ima pred individualno kar nekaj prednosti:

  • V skupini se ustvari pozitivno vzdušje, saj so vsi prišli z enim in istim namenom – pozdraviti se.
  • Bolniki se medsebojno bodrijo, hkrati bodrijo sami sebe, sploh, ko vidijo, da oni sami ali drugi v skupini dosežejo napredek.
  • V skupini se bioenergetski potenciali povečujejo.
  • Dejstvo, da bolniki verjamejo ali ne verjamejo v metodo, ne spremeni učinka zdravljenja.

INDIVIDUALNA TERAPIJA

Individualna terapija pomeni ukvarjanje bioenergetika le z eno osebo, ki se iz različnih vzrokov ne more ali ne želi udeležiti skupinske terapije.

ZDRAVLJENJE NA DALJAVO

Zdravljenje na daljavo pomeni obravnavanje osebe, ki je od bioterapevta oddaljena neka kilometrov ali tudi več deset tisoč kilometrov. Bioenergija ne pozna časa in razdalje. Vse je zdaj in tukaj. Bioterapevt mora imeti le sliko osebe, ki jo lahko bolnik lahko pošlje po pošti, e-pošti, prek mobilnega telefona…

Slika bioterapevtu predstavlja kodirano energijo, frekvenco in spomin, kamor bioterapevt pošlje bioenergijo. Informirana energija sama v trenutku najde naslovnika in ga terapira. To je stvar sekunde ali manj.

Po mnenju dr. Deana Radina, ameriškega znanstvenika, ki se ukvarja s to medicino, je zdravljenje na daljavo povsem enakovredno zdravljenju v skupini ali individualnemu zdravljenju.

SPROŠČENO VZDUŠJE IN PODZAVESTNO DELOVANJE

Vzdušje v dvorani, kjer se izvaja bioterapije, je prijetno in sproščeno.

S sproščenim odnosom se dokazuje, da za prenos energije niso potrebni velik psihični napor, grbančenje čela in napeta drža terapevta. Bioterapevt, ki osebno obravnava bolnika, je sproščen in ne kaže nobenih znakov zaskrbljenosti – niti z besedo niti telesnim vedenjem.

Prenos energije se dogaja na podzavestni ravni, saj je bioenergija inteligentna in informirana ter natanko ve, kam mora iti in kaj mora narediti.

Bioterapevt intervenira na podzavestni ravni. Bolnik se mora spremeniti v podzavesti, kjer se sicer spremembe dogajajo najtežje. Hkrati pa je podzavest najbolj dojemljiva za dogodke in sprejemanje energije, ko so možganski valovi blizu valov alfa.

Sproščeno in na videz šaljivo vzdušje si bolniki včasih napačno razlagajo, kot da se jim bioterapevt ni posvetil zadosti dolgo, zadosti resno in ali zadosti ciljano. Resnica je ravno obratna.

S svojim pristopom želi bioterapevt bolnika sprostiti, da podzavestno sprejme energijo. S poučnimi in duhovitimi komentarji bolnikom dviguje moralo, krepi njihovo samozavest, pokončno držo in pozitivni odnos do življenja.

Preberite še:

Vsebina je povzeta po knjigi prof. dr. Radovan Starc, Zdravljenje z bioenergijo po metodi Zdenka Domančića, Poskus razlage, vodnik skozi metodo Zdenka Domačića, Lj 2012