Zdravje – bolezen

Kdaj je oseba zdrava?

Po bioenergetskem konceptu je lahko zdrava le tista oseba, ki ima v sebi zadosti bioenergije, ko je ta v telesu pravilno razporejena in v ravnovesju.

Ljudje smo s svojim načinom čustvovanja, razmišljanja, stališči in prepričanji, sami odgovorni za svoje zdravje. Nanj lahko vplivamo s svojim duhovnim pristopom. Če  gojimo dobrodušnost, ljubezen, hvaležnost in solidarnost oz. razmišljamo pozitivno, se lahko zdravimo sami oziroma ostanemo zdravi.

Začetek bolezni

Bolezen naj bi se pričela, ko zaznamo spremembe v elektromagnetnem ovoju človeka ali tako imenovani avri človeka. To je povezano z elektromagnetnim valovanjem in elektromagnetnim poljem, s spremenjenim morfogenetskim poljem, kar vse je povezano z delovanjem možganov. Najprej se zgodijo spremembe v zavesti, umu in čustvih, to je na energetski ravni. Šele nato se energetske spremembe materializirajo kot snovne spremembe, ki jih mi oz. uradna medicina zaznava kot materialni dokaz bolezni.Po tem bioenergetskem konceptu je bolezen posledica pomanjkanja bioenergije ali energetskega neravnovesja v telesu.

Če smo polni mržnje, nezadovoljstva, zavisti, obsodb in kritik, veliko lažje in hitreje obolimo.

Kdaj človek zboli?

Pomanjkanje življenjske energije ali bioenergije vodi v bolezen. Po tej logiki je bolezen posledica pomanjkanje energije ali posledica neustrezne porazdelitve energije po telesu ali delih telesa. Na pomanjkanje bioenergije ali njen oviran pretok po telesu lahko vplivamo sami s svojim življenjskim slogom, načinom razmišljanja, z umom in čustvi. In to je razlaga, ki ne izključuje znanstvenih ugotovitev uradne medicine.

Šolska medicina pravi, da je zdravje možnost vzdrževanja stalnega notranjega ravnotežja in sposobost prilagajanja na nenehno spreminjajoče se okoliščine našega življenja. Bolezen torej zrcali nesposobnost prilagajanja. Dokler je človek zdrav in ni v stresu oz. se z njim uspešno sooča, ima normalno delujoč imunski sistem in ne zboli. Ko pa stalen ali ponavljajoč se stres zavre normalno delovanje imunskega sistema, človek zboli.

Bolezen je rezultat celotnega duševnega življenja posameznika. Je rezultat razlike med tistim, kar si želimo, in tistim kar nam je v življenju omogočeno. Če so posameznikove želje nerealne (“visokoleteči cilji” – dandanašnji ideal naše družbe), bo tak posameznik vsak  dan preživeli v stresu in nesreči, ker ne bo uspel uresničiti svojih ambicij. Posledica stresa pa je po določenem času bolezen. Če pa ste v svojem vsakdanjiku zadovoljni z majhnim, kar bi bilo izredno razumno, boste imeli vsak dan razlog za zadovoljstvo in srečo, saj boste naredili vedno več kot ste pričakovali.

Bioterapija po metodi Zdenka Domančića blaži različna bolezenska stanja in počutja ter jih odpravlja, hkrati pa je spodbuda za spremembo stališč in razmišljanj na podzavestni ravni.

Jasno je, da se bolan človek mora spremeniti, predvsem mora spremeniti način razmišljanja in življenja, saj je bolezen jasen dokaz, da ne misli in ne živi pravilno oz. da je z dosedanjim načinom življenja, čustovanja in razmišljanja zašel v slepo ulico. Seveda je potrebno bioenergetsko polje obnavljati, bolnik pa mora spremeniti življenski slog – predvsem mora spremeniti čustveno in mentalno življenje.

Vsebina je povzeta po knjigi prof. dr. Radovan Starc, Zdravljenje z bioenergijo po metodi Zdenka Domančića, Poskus razlage, vodnik skozi metodo Zdenka Domačića, Lj 2012