Značilnosti

DEFINICIJA BIOTERAPEVTSKE METODE PO ZDENKU DOMANČIĆU

Metoda zdravljenja z bioenergijo po metodi Zdenka Domančiča je metoda zdravljenja, za katero je značilno, da je:

Izvirna in ima dolgoletno tradicijo

Metoda temelji na 5.000 let starih izkušnjah tradicionalne kitajske in hindujske medicine in na delovanju življenjske energije chi oz. prana na um in telo. Izvirnost Domančičeve metode je v načinu jemanja in prenosa bioenergije na telo ter razporejanja energij v telesu. Tehniko zdravljenja je Zdenko Domančič prilagodil zahodni civilizaciji in njenim življenjskim nazorom, življenjskemu slogu, kulturi in načinu razmišljanja.

Znanstveno preverjena in potrjena v praksi

Metoda je znanstveno preverjena in potrjena. Metodo so bolniki vzeli za svojo že dolgo prej, preden so jo preverili strokovnjaki uradne medicine. Domančič ocenjuje, da je skupaj s svojimi učenci doslej zdravil milijon in pol bolnikov, v veliki meri bolnike z resnimi boleznimi boleznimi in napredovalnih stadijih, ko je bilo zdravljenje z metodami uradne medicine izčrpano. Prvo veliko in dokumentirano preverjanje metode je bila raziskava na bolnikih z gangreno nog. Sledila so številna znanstvena preverjanja doma in v tujini, predvsem na Irskem, v Izraelu, Nemčiji, Avstriji in na Hrvaškem.

Naravna

Metoda je naravna in deluje po naravnih zakonitostih. Bioterapevt jemlje bioenergijo iz narave, saj je del nas, okolja in vesolja. Metoda nima nobene zveze z religijami, misticizmom ali okultizmom. Prav tako nima nobene veze s čudeži ali čarovništvom.

Organizirana

Metoda je organizirana. Zdravljenje z bioenergijo po metodi Zdenka Domančiča je organizirano in urejeno s sistematičnim izobraževanjem terapevtov, preverjanjem znanja, dolgotrajnim praktičnim usposabljanjem, izpiti in podpisom Kodeksa, v katerem so urejeni odnosi z bolniki, kolegi in uradno medicino. S podpisom kodeksa se licencirani bioterapevti, to so tisti, ki so opravili celoten ciklus izobraževanja, preverjanja znanj in praktičnega dela pri Zdenku Domančiču, med drugim zavežejo, da bodo spoštovali moralno-etična načela v odnosu do pacientov in da se ne bodo vmešavali v bolnikovo medicinsko diagnozo in zdravljenje, ki jo poda uradna medicina.

Neškodljiva, neinvazivna in povsem varna

Metoda ni škodljiva in nima sopojavov. Bioenergija se nahaja v okolici. Njeno delovanje je fiziološko. Pomanjkanje bioenergije je povezano s slabim počutjem in boleznimi. Metoda je neinvazivna in varna. Neinvazivna pomeni, da z njo ne posegamo v telo, kot z iglami ali operacijami. Varna je tudi zato, ker vsebuje nekaj varovalk, ki zmanjšujejo verjetnost istovetenja z drugimi ”znanimi in neznanimi ter nepreverjenimi bioenergetskimi metodami”.

Učinkovita

metoda je učinkovita in uspešna: Metoda deluje na vseh živih bitjih – na človeku, živalih in rastlinah. Pomaga pri večini bolnikov. Seveda pa se vedno najde kakšen odstotek ljudi, ki se na terapijo ne odzviajo ali se nanjo odzivajo slabo. Naša bioenergetska polja so posledica delovanja naših emocij: dnevnih oz. površinskih emocij in emocij v duši. Emocije duše so globlje in trajne ter posledice različnih travm, energije, ki jih spremljajo, pa načeloma ostanejo nespremenjene vse življenje. Zato je mogoče, da obstajajo ljudje, ki v prenosu bioenergije ne sodelujejo oz. se na bioterapijo ne odzovejo. Takšni bolniki potem s terapijo niso zadovoljni, pri tem pa mnogi pozabljajo, da obstajajo mnoga zdravila uradne medicine, pri katerih je dokazana neodzivnost ali nepopolna odzivnost pri celo 30-40% bolnikov.

Najbolj objektiven dokaz za učinkovitost metode je zdravljenje rastlin in živali. Pri njih se rane, tudi trdovratne in neodzivne na klasično veterinarsko medicino, hitro zarastejo. Rastline pa se pod vplivom bioenergije hitro znebijo raznih bolezni in zajedalcev ter hitreje in močneje rastejo.

Enostavna in poceni

Metoda je enostavna in poceni. Metoda je preprosta, pri čemer imamo v mislih način posredovanja bioenergije, za katerega potrebujemo ”le” usposobljenega bioterapevta in nič več. Ta lahko zdravi v navzočnosti bolnika ali celo na daljavo.

Komplementarna vsem zdravljenjem po uradni medicini

Metoda je komplementarna. Zdravljenje z bioenergijo po metodi Zdenka Domančiča ni zamenjava za uradno medicino, temveč dopolnitev zdravljenja.  Uradna medicina je zdravljenju z bioenergijo partner in ne konkurenca, kajti le z vrhunsko diagnostiko uradne medicine je mogoče spremljati tudi izboljšanja zdravljenja z bioenergijo. Bolniki, ki se odločijo za zdravljenje z bioenergijo, morajo nadaljevati z nasveti, ki so jih prejeli od zdravnika. Tudi jemanja zdravil ne smejo prekinjati.

Preberite še:

Vsebina je povzeta po knjigi prof. dr. Radovan Starc, Zdravljenje z bioenergijo po metodi Zdenka Domančića, Poskus razlage, vodnik skozi metodo Zdenka Domačića, Lj 2012